Præsentation

 

 

Jeg er civilingeniør og født 1919. Hjemmesiden indeholder anetavler med navne- og stedfortegnelser for mig selv og min brasilianske hustru Eunice Pereira de Castro, samt fortegnelse over to slægtsgrene med navnet Kaarsberg, for hvem der ikke har kunnet påvises nogen tilknytning til familien. Endelig nogle efterlysninger, kapitler af slægtens historie og en billedsamling.

Tavlerne er baseret på en onkels og min egen forskning i arkiver, bøger og familieoptegnelser. I de seneste år har jeg suppleret med data fra forskerkolleger, tildels indhentet gennem elektroniske medier og endnu ikke alle verificerede.

Ved siden af anetavlerne har jeg udarbejdet en del slægtstavler og levnedsberetninger for udvalgte aner. Bogen "Slægten Kaarsberg fra Korsebjerg i Ubberud sogn 1550-2000" er tilstillet Det Kongelige Biblioteks håndskriftssamling, Frederiksberg bibliotek, Landsarkivet for Nørrejylland og Odense Centralbibliotek, ligesom "Pellerne på Langeland" (1995) om slægten Pelle kan ses i Rudkøbing byhistoriske Arkiv og Frederiksberg bibliotek.

Min slægt nedstammer fra herredsfoged i Odense Anders Hansen Korsebjerg (ca. 1600 - 1665), som var fæster af gården Korsebjerg i Ubberud sogn vest for Odense; han var søn af Hans Anderssøn, som var fæster af samme gård (f. omkr. 1550, d. ca. 1633). De fleste samfundslag er repræsenteret blandt anerne, som har levet i de fleste egne i Danmark , pånær Bornholm. Derudover er en del født i udlandet, især i Sverige, Norge og Tyskland, og af disse er flertallet håndværkere, som er indvandret sidst i 1700-tallet. Enkelte familiemedlemmer er udvandret, især til Norge, UK og Kalifornien.

Min hustru Eunices slægt nedstammer hovedsageligt fra portugisiske indvandrere i Brasilien. Blandt anerne findes også andre europæere, især spaniere, og enkelte af landets oprindelige befolkning er dokumenteret i begyndelsen af 1500-tallet. Selve anetavlen er baseret på Eunices morfars efterladte optegnelser om hans studier af omfattende genealogiske værker. De er suppleret med John Manuel Monteiros bog "Negros da Terra" (São Paulo 1994) og genealogiske sider på Internettet. Foreløbig er kun en enkelt hovedgren ført helt tilbage til tiden omkring landets opdagelse i året 1500. Desværre findes der kun få årstal og stedangivelser i de benyttede data.

Det kan oplyses, at en bog om slægten Pereira de Castro udkom i 2003. Forfatteren er Samuel Candido de Oliveira Castro og titlen "Tesouro de Família". Forfatterens adresse er castro.genealogia@bol.com.br

Materialet er bearbejdet på programmet Disgen 7.0e-1.
Ekstrakterne fra Disgen er foretaget med Gedcom og Gedclean.


Anetavlerne er opbygget ved hjælp af programmet Ahne2web.

 

Hjemmesiden er opbygget af min søn Palle Kaarsberg.

 

To top of page
Præsentation   Introdução   Presentation   Präsentation Anetavler for Jørgen Kaarsberg (F. 1919) Grafisk anetavle Anetavle i tabelform Efternavne Stednavne Anetavler for Eunice Pereira de Castro (1924 - 2000) Grafisk anetavle Anetavle i tabelform Muligvis beslægtede Efterlysninger Slægtskrøniken Tidsbilleder Portrætter Fotos 1967 - 1914 Fotos 1914 - 1890 Fotos 1890 - 1850 Billeder før 1850 Det Kaarsbergske stamtræ Gæstebog Kontaktoplysninger Links